Tài khoản đối tác

Tài khoản đối tác

$10,000.00

Mô tả

Partner Account investment package – the best offer on the market of investment services.
Ký gửi trực tiếp cây trồng để trồng trọt và thu lợi nhuận từ việc chế biến, sản xuất và bán sản phẩm tại thị trường đang phát triển nhanh nhất.

 

Thông tin bổ sung

Quan tâm

35% per month

Phân bổ lợi nhuận

70% / 30%

Thu nhập của nhà đầu tư

$74 4000 in 11 month

Các khoản đầu tư

$10 000